اولین دوره‌ی آموزش هماهنگ ناظرین کارگاه‌های تولید پایه بتنی کشور

دفتر مهندسی و راهبری شبکه توانیر– کمیته‌ی تخصصی پایه‌های بتنی کشور – با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان و شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

بسمه تعالی
با سلام و احترام خدمت کلیه همکاران محترم، تولید کنندگان پایه‌های بتنی و پیمانکاران و عوامل اجرایی شبکه های توزیع برق کشور

🔴 دستورالعمل‌‌های حوزه پایه‌های بتنی شبکه توزیع برق ویرایش آبان‌ماه ۱۳۹۹ به کلیه شرکت های توزیع برق جهت اجرا ابلاغ شده است. این دستورالعمل‌ها از این تاریخ در کلیه بخش‌ها اعم از تولید، انبارش، جابجایی، حمل و نصب لازم‌الاجرا بوده و تاکید می‌گردد همکاران محترم در حوزه‌های مرتبط با قید فوریت دریافت، مطالعه و اجرا فرمایند.

فایل دستورالعمل‌ها از لینک‌های زیر قابل دریافت است.👇

❌دستورالعمل الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه بتنی پیش تنیده گرد
http://wamp.tavanir.org.ir/rule/getFile/?id=12538
❌دستورالعمل الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه بتنی مسلح چهارگوش
http://wamp.tavanir.org.ir/rule/getFile/?id=12539
❌دستورالعمل الزامات، انبارش، جابجایی، حمل و نصب پایه های بتنی پیش تنیده گرد
http://wamp.tavanir.org.ir/rule/getFile/?id=12540
❌دستورالعمل الزامات، انبارش، جابجایی، حمل و نصب پایه های بتنی مسلح چهارگوش
http://wamp.tavanir.org.ir/rule/getFile/?id=12541