وبسایت تخصصی پایه‌های صنعت برق

هر آنچه در مورد پایه‌های صنعت برق لازم دارید ...

شبکه‌ی هوایی توزیع برق

امکان استفاده از انواع پایه‌ها در شبکه‌ی توزیع سبب شده سبد متنوعی از این تجهیز در اختیار طراحان قرار گیرد. تلاش همگانی برای مصرف پایه‌ی با کیفیت، باید از اولویت‌های مهم شرکت‌های توزیع برق باشد.

استاندارد و دستورالعمل

 دستورالعمل‌های تولید، انبارش، نصب و مقاوم‌سازی

آموزش

آرشیو کلیه آموزش‌های مرتبط با پایه‌ها در صنعت برق

پرسش و پاسخ

فضای تبادل تجربیات و انتقال دانش

همه در یک جا ...

جامع بودن این فضا را تلاش می‌کنیم !

پوشش جامع انواع پایه‌های مورد مصرف در صنعت برق:

از تولید تا اسقاط ...

چرخه‌ی عمر پایه‌ها از اولین روز تولید تا آخرین روز اسقاط و خروج از شبکه را با آموزش صحیح دنبال می‌کنیم

تولید پایه‌ها

رعایت اصول تولید و توجه جدی به الزامات دستورالعمل‌ها ضامن تولید با کیفیت است

بارگیری، حمل، تخلیه و انبارش پایه‌ها

انجام تمهیدات پیش‌گیرانه در هنگام بارگیری و انبارش پایه‌ها جهت جلوگیری از آسیب‌دیدگی پایه‌ها ضروری است

نصب پایه‌ها

اجرای صحیح شبکه و نصب اصولی پایه از بروز آسیب‌های احتمالی پیش‌گیری می‌کند

نگهداری و مقاوم‌سازی پایه‌ها

توجه و رسیدگی به پایه‌ها در طول دوره‌ی بهره‌برداری باید همواره مورد توجه باشد

شبکه‌ی هوایی توزیع برق

امکان استفاده از انواع پایه‌ها در شبکه‌ی توزیع سبب شده سبد متنوعی از این تجهیز در اختیار طراحان قرار گیرد. تلاش همگانی برای مصرف پایه‌ی با کیفیت، باید از اولویت‌های مهم شرکت‌های توزیع برق باشد.

تجهیز پر تعداد

پایه بتنی چهارگوش H

تجهیز با دوام

پایه بتنی پیش‌تنیده‌ی گرد

تجهیز نوآورانه

پایه کامپوزیتی

یار قدیمی

پایه چوبی

تجهیز کم مصرف

پایه فلزی

تجهیز نوآورانه

پایه چدنی

پاسخ سوالات خود را به سرعت دریافت کنید

پشتیبانی حرفه ای

مجموعه‌ی متخصصان تدوین‌کننده‌ی دستورالعمل‌ها در حوزه‌های مرتبط با پایه با شما در ارتباط خواهند بود